مراحل پیش ثبت نام

دانش آموزان عزیز می توانند جهت آمادگی بیشتر، نمونه سوالات آزمون ورودی را از اینجا دانلود کنند

 

;