جلسه ویژه با پدران با موضوع " نگاهی به تحوّلات دوران نوجوانی"
جلسه با حضور پدران با میزبانی دکتر رزاقی روانشناس مجموعه کلام مهر ، با رویکرد "نگاهی به تحوّلات دوران نوجوانی (جسمی، جنسی، شناختی و اخلاقی)" برگزار شد
;