جلسه با والدین محترم ویژه پایه هفتم با محوریت برنامه های آموزشی و پرورشی برگزار شد
جلسه با والدین محترم ویژه پایه هفتم با محوریت برنامه های آموزشی و پرورشی در ساختمان دوره اول متوسطه برگزار گردید
;